Žarena žica

Žarena žica

paljena zica 4

Žarena žica (ili paljena žica) se proizvodi iz svetlovučene žice zagrevanjem u pećima u zaštitnoj atmosferi (bez kiseonika) na temperaturi od 680-700°C.
Tokom procesa žarenja menja se struktura materijala čelične žice i ona postaje meka i lako savitljiva a zatezna čvrstoća pada na 350 – 380 N/mm2.
Žica se izradjuje po standardu DIN 177

Žica žarena (paljena) ima veliku primenu kod raznih procesa vezivanja i pakovanja gde nije moguće primeniti druge materijale (plastika, kanap.) Naročito je zastupljena u procesu proizvodnje u opekarskoj industriji I gradjevinarstvu.
Pakovanje žice je u koturovima od 30 kg do 150 kg. zavisno od dimenzije a to se vidi iz tabele:

 Dimenzije žice u mm
Unutrašnji prečnik kotura u mm
Pakovanja u kg
 1,20  300  30-40
 1,40  300  30-40
 1,60  300  30-40
 1,80  300  40
 2,00  600  100
 2,20  600  100
 2,50  600  100
 2,80  600  150
 3,10  600  150
 3,40  600  150
 3,80  600  150
 3,90  600  150

Kombajn pakovanje

20140626_152745

Ovo pakovanje žice se koristi kod mašinskog vezivanja robe.

Karakteristika ovog   pakovanja žice je da je početak  kotura iznutra a težina kotura je oko 30kg. Obično se radi o žici debljine 2,5 i 2,8mm. Koturovi se isporučuju na paleti od 600-800kg. Žica je blago nauljena.