Farmer pletivo


Farmer Pletivo
je jedno od najpouzdanijih i najekonomičnijih pletiva. Osnovna karakteristika je velika mogućnost promene veličine otvora pri proizvodnji tako da u potpunosti zadovoljava sve zahteve kod zabrane prolaska kako malih tako i velikih životinja. Karakteriše ga lako uskladištenje i jednostavna montaža. Lako se montira na svim terenima koristeći kao drvene tako i metalne stubove.

Oblast primene je veoma velika, od ograđivanja farmi, dvorišta, škola, privrednih   objekata i kao standardno pletivo za ograđivanje autoputeva kao zaštita od ulaska životinja.Farmer pletivo se standardno proizvodi od pocinkovane žice debljine 1,8/2,2 mm, ali se veće količine mogu proizvesti i od žica 2.2/3.1 mm i 1.6/2.0 mm, a dužina rolne je uobičajeno 50 metara.
Po zahtevu, farmer pletivo može da se proizvodi i od ostalih debljina žica i različitih otvora i različite debljine početne i završne žice.

Pogledajte katalog veličina i rasporeda otvora na posebnoj stranici. Postoji mogucnost izrade i drugih dimenzija po zahtevu.

Za isporučeno pletivo, poljoprivrednim domaćinstvima dajemo račun za povraćaj sredstava od ministarstva.   Donje cene su najpovoljnije za pletivo sa najvećim otvorima i tanjom žicom, a cene za manje otvore i debljom žicom zavise od debljine žice i veličine otvora. Procenat PDV-a je 20%. Za veće količine dajemo popust.

JESENJE CENE SA POPUSTOM SU U TOKU

PRITISNITE OVDE ZA DIMENZIJE PLETIVA 

50 m2 kotur

Od 2450 din + PDV
Visina 1000 mm

60 m2 kotur

Od 2820 din + PDV
Visina 1200mm

75 m2 kotur

Od 3600 din + PDV
Visina 1500 mm

100 m2 kotur

Od 4900 din + PDV
Visina 2000 mm